metin yenigün

Öğr. Gör. Metin YENİGÜN

Özel Güvenlik ve Koruma Bölüm Başkanı

Özel Güvenlik ve Koruma Programının amacı; güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik elemanlarını akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirmektir.

 Özel Güvenlik ve Koruma Programı müfredatı çerçevesinde verilen teorik derslere ek olarak ayrıca, güvenlik sektöründe kullanılan sistem ve cihazların pratik kullanımı, genel ve mesleki yabancı dil kullanımı ve temel silah bilgisi teorik olarak öğrencilere kazandırılarak meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri uyum sorunlarının minimize edilmesi planlanmaktadır.

 Özel Güvenlik ve Koruma Programı’ndan mezun olacak öğrenciler, hem yeni şartlara uygun bir donanım ile meslek edinmiş olacaklar, hem de sahasında yenilikleri kuşanmış nitelikli personel arayışında olan başta kamu kurumları olmak üzere özel sektörün arayışta olduğu nitelikli işgücü bu sayede sağlanmış ve desteklenmiş olacaktır.